Ansettelsesprosessen

1. Kravspesifisering og utlysning

I samråd med bedriften definerer vi en kravspesifisering for den aktuelle stillingen. Dette innbefatter både faglig kompetanse og personlige egenskaper. Deretter utarbeider vi annonser. Add Persona tilbyr gratis annonsering på addpersona.no og finn.no, samt annonsering i relevante medier etter nærmere avtale. Vi foretar også søk i vår interne kandidatbase.

2. Kvalitetssikring

Aller først foretas en forhåndssiling av søkermassen. Her vurderer vi hvorvidt kandidaten oppfyller de utarbeidede kravene, og om kandidaten passer stillingsprofilen og selskapet, både faglig og sosialt. Add Persona gjennomgår attester og vitnemål, og kontrollerer minst to referanser for hver kandidat. Rådgiverne våre er sertifiserte brukere av arbeidspsykologiske evalueringsverktøy, som kan brukes i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

3. Evaluering av kandidater

Kvalifiserte søkere kalles inn til intervju hos Add Persona. I tillegg kontaktes kvalifiserte kandidater som allerede finnes i vår kandidatbase. Her kartlegger vi kandidatenes ønsker og muligheter, og gjennomgår tidligere arbeidssituasjoner. Etter evaluering av interesse, kompetanse og personlig egnethet, blir aktuelle kandidater presentert for kunden sammen med vår konsulentvurdering.

4. Intervjuer

Kandidatene som oppdragsgiver ønsker å vurdere blir kalt inn til førstegangsintervju, sammen med representanter fra oppdragsgiver og eventuelt rekrutteringsrådgiver. Det foretas en ny referansesjekk i etterkant av intervjuet, slik at oppdragsgiver blir gitt muligheten til å tilpasse hva som skal vektlegges i samtalen. Videre oppfølging og koordinering håndteres av Add Persona. I samråd med oppdragsgiver identifiseres 2-3 finalekandidater som inviteres til andregangsintervju og ytterligere kvalitetssikring. 

5. Sluttvurdering og kontrakt

Add Persona kan bistå i kontrakts- og lønnsforhandlinger hvis det er ønskelig, dette avtales for det enkelte oppdrag. 

6. Oppfølging og evaluering

Både kandidater og oppdragsgiver skal føle seg vel ivaretatt under hele prosessen, og begge parter vil få tilbud om oppfølging i etterkant. Vi vurderer sammen med oppdragsgiver hvorvidt leveransen har stått til forventningene.

Add Persona AS

Tordenskioldsgate 7, 0160 Oslo

+47 415 77 755

Org.nr: 885 807 542