Vi har kompetansen, nettverket og kandidatene!

Vi i Add Persona har gjennom 20 år opparbeidet oss solid kompetanse og et godt fotfeste innenfor vår bransje. Hver dag er vårt fokus å skape verdi hos våre kunder, og vi er opptatt av å være fleksible og å kunne tilby tilpassede løsninger. Vi jobber ikke bransjespesifikt, men kundehelhetlig, og vi vektlegger å lære kunden å kjenne. Da vil vi med stor treffsikkerhet finne riktig kandidat til rett stilling, og være en god samarbeidspartner over tid.


Våre tjenester

Innleie

Behovet for personell kan variere, f.eks. ved sesongvariasjoner, sykdom, foreldrepermisjoner, prosjekter eller ved organisasjonsendringer. 

Add Persona bidrar til å gjøre innleieperioden smidig og fleksibel.
Alle kandidatene gjennomgår en kvalitetssikring, og vi opplever ofte at kundene velger å ansette kandidatene etter endt engasjement.
Fordeler ved å bruke oss:
 • Kostnadseffektivt og fleksibelt
 • Stort nettverk av kandidater som kan tiltre på kort varsel
 • Add Persona har arbeidsgiveransvar i hele innleieperioden
 • Redusert risiko

Rekruttering

Rekruttering er tidkrevende og har mange fallgruver. Add Persona kan gjøre jobben enklere for deg! 

Vi tilbyr hele prosessen fra A til Å – fra kravspesifikasjon, annonsering og søk, til screening, referanser og bakgrunnssjekk.
Fordeler ved å bruke oss:
 • Tilgang til et stort nettverk og strukturert søk gir tilgang til de beste kandidatene
 • Vi kan rekruttering som fag og kvalitetssikrer prosessen
 • Vi tilpasser rekrutteringsprosessen etter kundens behov
 • Tidsbesparende, så kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet
 • Vi tilbyr «no cure, no pay»-vilkår, slik at kunden ikke tar noen risiko
Les mer om
ansettelsesprosessen her

Enkelttjenester

Trenger du litt hjelp på veien til ansettelse? Eller har du HR-faglige spørsmål? 

Vi tilbyr tilpassede løsninger til dine behov.
Eksempler på enkelttjenester:
 • Første screening av kandidater
 • Intervju
 • HR-tjenester
 • Referanse-/bakgrunnsjekk
 • Annonsetekster
 • Personlighetstester


Hva noen kunder sier om oss

«Vi har de siste årene benyttet oss av innleie- og rekrutteringstjenester fra Add Persona. Vi opplever at rådgiverne hos Add Persona evner å fremskaffe kandidater som vi har vært meget fornøyd med. Våre spesifikke og krevende krav til aktuelle kandidater har blitt forstått. Add Persona har presentert kandidater som har hatt riktig faglig kompetansebakgrunn og sosiale egenskaper som passer til vårt arbeidsmiljø. De har også levert kvalitet i tider da rekruttering har vært vanskelig i markedet generelt.»
Kristian Hovet, CEO
Tunable AS
«Vi har samarbeidet med Add Persona flere ganger ved rekruttering av IT-personell. Vi er svært fornøyd med det samarbeidet vi har med Add Persona som i alle tilfellene har medført at vi har kunnet velge en ønsket kandidat blant flere egnede kandidater. Vi er spesielt fornøyd med hvordan Add Persona finner aktuelle kandidater utover rene søkere innen IT, og hvor det normalt er utfordrende å rekruttere gode kandidater.»
Arne Kyrkjebø, Leder utviklingsavdelingen
Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek
Add Persona AS

Tordenskioldsgate 7, 0160 Oslo

+47 415 77 755

Org.nr: 885 807 542