Rekruttering eller konsulentinnleie?Add Persona tilbyr bistand i rekrutterings prosessen ved fast ansettelse eller ved langvarige engasjementer. Vårt mål er å være en effektiv og resultatorientert samarbeidspartner, med skreddersydde løsninger for den enkelte kunde. Vi er opptatt av å ivareta det eksisterende arbeidsmiljøet og å gjøre et midlertidig behov så fleksibelt som mulig for alle involverte parter.
Vi påtar oss ikke flere oppdrag enn vi klarer å håndtere på en profesjonell og kvalitets-sikker måte. Vi tar oss tid til å kartlegge behov hos alle involverte parter for å finne fram til det optimale samspill og kobling mellom kunde og kandidat.

Vi er ærlige og gir de nødvendige opplysninger til alle involverte slik at alle vet hva de forholder seg til. Vi leverer raskt, samtidig som vi bruker nødvendig tid for å finne de beste løsninger.


Vår kompetanse
Våre rekrutteringsrådgivere har lang og variert erfaring fra bransjen. Vi er engasjerte, oppdaterte og kan bemanning som fag. Gjennom personlig fokus og kvalitetssikret arbeidsmetodikk evner vi å fremskaffe de best kvalifiserte kandidatene for våre kunder. Våre rekrutteringsrådgivere har inngående kjennskap til sine bransjeområder – fra kravspesifikasjoner til arbeidskultur. Dette gir oss et fortrinn i prosessen med å indentifisere riktig kandidatprofil til de aktuelle stillingene.

Tilgjengelig nettverk
Add Persona har en aktiv kandidatportefølje med faglig dyktig og engasjert personell fra nyutdannet til ledelsesnivå.

Våre mål og verdier
Vi i Addpersona stiller høye krav til oss selv og våre kandidater. Vårt mål er å være det foretrukne nisjebyrået innen rekruttering og bemanning, med en stabil, solid og fornøyd kundemasse.Vi ønsker å tilby våre tjenester med høy servicegrad og forankret i våre kjerneverdier: personlighet, utvikling, tillit og engasjement.

Resultater og utvikling
Vårt ønsker å være en fleksibel samarbeidspartner i et arbeids- og næringsmarked i stadig endring. En av våre suksessfaktorer er vår evne til å følge svingninger i markedet. Vi betjener våre kunder etter instruks og veiledning fra dem, og fokuserer på det markedet våre kunder ønsker at vi skal være i. Siden 2005 har vi registrert økende behov for teknisk personell både i kraftindustrien og andre sektorer. Kraftindustrien er således en sektor vi gradvis har vokst oss inn i, da flere av våre kunder har utfordret oss på dette området. Det har vært en spennende utfordring å komplettere våre opprinnelige kjerneområder med et nytt fagfelt.

Top