Velkommen som kandidat hos Add Persona
Våre Kjerneområder

Add Persona er et nisjebyrå med hovedfokus på rekruttering og bemanning innen Økonomi/finans, Administrasjon og Teknikk/industri. Våre rekrutterings rådgivere har inngående kjennskap til sine bransje område, fra kravspesifikasjoner til arbeidskultur. Dette gir oss et fortrinn i prosessen med å finne riktig kandidat til de aktuelle stillingene vi har lyst ut.

Geografisk dekning
Vi rekrutterer primært til stillinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi tar også enkelte internasjonale oppdrag, og har blant annet formidlet kandidater til USA og Singapore.

Rekrutteringsprosessen
Aktuelle kandidater inviteres til grunnleggende intervju/samtale hos Add Persona. Søkerne vurderes på bakgrunn av den aktuelle stillingens kravspesifikasjoner, egne ønsker og kriterier og personlig egnethet/interesser. Etter referansesjekk og innhenting av vitnemål og attester blir de mest relevante kandidatene presentert for den aktuelle bedriften.

Etter dialog mellom Add Persona og kunde identifiseres kandidater til 1. gangs intervju hos bedriften. Etter nærmere evaluering og anvisning fra kunde identifiseres 2-3 finalekandidater som inviteres til 2. gangs intervju.

Top