Trenger dere nye medarbeidere?Add Persona tilbyr bistand i rekrutterings-prosessen ved fast ansettelse eller ved langvarige engasjementer. Vårt mål er å være en effektiv og resultatorientert samarbeidspartner, med skreddersydde løsninger for den enkelte kunde. Vi er opptatt av å ivareta det eksisterende arbeidsmiljøet og å gjøre et midlertidig behov så fleksibelt som mulig for alle involverte parter.Vi har lang erfaring med utleie av konsulenter til flere yrkesgrupper. Vi har spesialisert oss innenfor økonomi, administrasjon, teknikk og industri.KundereferanserTorbjørn Os, Business Manager i Siemens AS – Oil & Gas Division:

«……Add Persona har ved gjentatte anledninger bevist at de er i stand til å levere kandidater som er ‘spot on’ med hensyn til faglig kompentanse og personlige egenskaper. Dette er betryggende, og skaper en effektiv og ryddig prosess i forbindelse med både innleie og ansettelser.»Richard Jaros – Senior Vice President, Engineering and Project Procurement – Siemens O&G Offshore

«Add Persona er effektive og leverer kvalitet gjennom sitt arbeid med å skaffe kompetente kandidater etter våre ønsker. Dette gjør vårt arbeid med innleie og ansettelser til en enkel prosess, da vi kan stole på at vi får personer med de kvaliteter og kompetanse vi behøver».Stine Bjerkestrand, Seksjonssjef i Den Norske Legeforening, Oslo:

«Add Persona har levert personal til publiserings- og administrativt arbeid (bl.a Art Director). Vi opplever dem som profesjonelle, samarbeidsvillige og fleksible, og er godt fornøyd med resultatene».

Top