Rekrutteringsprosessen
Kravspesifisering og utlysning
Gjennom samtaler med kunden utarbeider Add Persona en kravspesifisering som definerer bedriftens behov –­ fra faglig kompetanse til personlige egenskaper. Endelig annonse beskriver bedriften, den aktuelle stillingen ønsket kandidatprofil.

Add Persona tilbyr gratis annonsering på addpersona.no og finn.no samt annonsering i relevante aviser og tidsskrifter etter nærmere avtale. Vi foretar også søk i vår interne kandidatbase.
Kvalitetssikring
Add Persona gjennomgår attester og vitnemål, samt foretar kontroll av minst to referanser for hver aktuell kandidat. Våre rekrutteringsrådgivere er sertifiserte brukere av arbeidspsykologiske evalueringsverktøy som Cut-e og Discus. Eventuelle tester utgjør 10 % av den totale kandidatvurderingen.

Evaluering av kandidater
Kvalifiserte søkere (utvalg A) kalles inn til grunnleggende intervju hos Add Persona. Kvalifiserte kandidater fra Add Personas kandidatbase (utvalg B) kontaktes. Etter evaluering av kompetanse, personlig egnethet og interesse for oppdraget blir aktuelle kandidater fra begge utvalg presentert for kunden sammen med konsulentvurdering og referanserapport.

Intervjuer
Etter instruks fra oppdragsgiver blir ønskede kandidater fra begge utvalg kalt inn til 1. gangs intervju med representant(er) fra bedriften og rekrutteringsrådgiver (om ønskelig). Oppfølging, koordinering og informasjon håndteres av ansvarlig rådgiver hos Add Persona. Etter nærmere evaluering og anvisning fra kunde identifiseres 2-3 finalekandidater. Finalekandidatene inviteres til 2. gangs intervju og ytterligere kvalitetssikring.

Sluttvurdering og kontrakt
Add Persona bistår etter ønske i kontrakts- og lønnsforhandlinger. Dette avtales for det enkelte bemannings- eller rekrutteringsoppdrag. Etter aksept og kontraktsignering overleveres rapport som dokumenterer hele prosessen.

Oppfølging
Personlig oppfølging, tillit og tilgjengelighet er viktige verdier hos Add Persona. Det er vårt mål at både kandidater og kunder skal føle seg informert og ivaretatt under prosessen. Både dere som kunde og den utvalgte kandidaten vil få tilbud om oppfølging i etterkant. Avslag blir formidlet til kandidater som ikke blir tilbudt stilling på en forsvarlig og ryddig måte.

Honorarer, betingelser og garantier
Ta gjerne kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere for mer informasjon.

Top